Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal İstenirlik Ölçeği-17’nin Türkçeye Çevrilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Sosyal istenirliğin değerlendirilmesi, psikolojik ölçümlerin geçerliğine önemli katkı sağlamasına karşın az sayıda ölçüm aracı bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Sosyal İstenirlik Ölçeği-17’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 18-70 yaşları arasında, 1011 kadın, 968 erkek olmak üzere toplam 1979 kişi katılmıştır. Bu kişilerin 101 kadın, 134 erkek olmak üzere 235’i kriter bağıntılı geçerlik çalışmasına, 84 kadın, 89 erkek olmak üzere 173’ü de tekrar test çalışmasına alınmıştır. Katılımcılara, Sosyal İstenirlik Ölçeği-17 ve Beş Faktör Kişilik Envanteri kısa formu uygulanmıştır. Ölçeğin, tek faktörlü yapı gösterdiği, doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre de tek faktörlü yapının kabul edilebilir uyum istatistikleri verdiği gözlenmiştir. Ölçeğin, iç tutarlılık güvenirlik katsayısının 0,72, test-tekrar test bağıntı katsayısın 0,86, Beş Faktör Kişilik Envanteri Kısa Form’u Sosyal İstenirlik boyutu toplam puanı ile bağıntı katsayısının da 0,70 olduğu belirlenmiştir. Ölçek toplam puanı açısından kadınların, erkeklerden daha yüksek toplam puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin çeviri Türkçe formunun, özgün forma benzer özellikler gösterdiği ve temel psikometrik gereklilikleri taşıdığı görülmüştür.Keywords
Sosyal İstenirlik, cevap yanlılığı, öz bildirim yanlılığı, geçerlilik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri