Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Use Of Color In Cinema: The Cook, The Thief, His Wife And Her Lover

Renkler sinemada bir anlatı dili oluşturmada önemli bir role sahiptir. Renklerin bazı kültürlerce taşıdığı ortak anlam ve/veya izleyici de yarattığı serbest çağrışımlar dolayısıyla sinemanın sıklıkla başvurduğu bir ögedir. Renkler sinemada bazen bir konuşmanın bazen de bir durumun yerini alarak olay öyküsünde anlam bütünlüğünü sağlar. Karakterin iç dünyasını yansıtarak sanatsal bir etki yaratır. Renk unsuru sinemada kimi zaman doğrudan bir gösterge olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da yan anlam olarak öyküyü destekleyici bir nitelik taşır. Bu çalışmada renklerin anlamı ve diğer kavramlarla ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son kısmında aynı zamanda bir ressam olan Peter Greenaway’in ‘’Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı’’ filmi, renklerin kullanımı ve filme kazandırdıkları açısından irdelenerek, rengin sinemada anlam yaratma sürecinde sahip olduğu önem, yarattığı sanatsal etki açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Renk, Sinema, Film, Aşçı Hırsız, Karısı ve AşığıReferences

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri