Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Munzur Üniversitesi Öğrencilerinin Online Alışverişe Yönelik Tutum Ve Niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli İle Ölçülmesi

Çalışmada, üniversite öğrencilerinin online alışveriş tutum ve niyetlerinin Teknoloji Kabul Modeli kapsamında ölçülmesi ve bunlara etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Munzur Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen çalışmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 25 paket programıyla analiz edilmiştir. Parametrik testlerin kullanıldığı veri setine frekans analizi, faktör analizi, t testi, ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, tutumun niyeti pozitif olarak etkilediğini ve tutumun da algılanan kullanışlılık, algılanan eğlence, algılanan öz yeterlik ve algılanan güven faktörleri tarafından pozitif olarak etkilendiğini göstermektedir.Keywords
Teknoloji Kabul Modeli (TKM), online alışveriş, tutum, niyet.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri