Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Searching Tito Between Myth And Reality: A Short Criticism Of Tito I Ja Movie

Günümüzde sinema endüstrisi politikanın doğal bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı filmler devletlerin ulusal tezlerinin yayılması için bir araç olarak kullanılırken; bazı filmlerde tarihsel bir olayı veya şahsiyeti yeniden hatırlatma misyonunu yüklenmektedir. Bu bağlamda, 1990’ların hemen başlarında Yugoslav film endüstrisinin odak noktası Yugoslavya’nın çöküş sürecini önleyici çözüm reçeteleri geliştirmek olarak görünmektedir. Şüphesiz ki Yugoslavları bir arada tutma amaç doğrultusunda kullanılabilecek en rasyonel enstrüman Tito miti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir Yugoslav film klasiği olan Tito I Ja (Tito ve Ben-1992) bu amaç doğrultusunda hazırlanmış ve odak noktasına Tito’yu yerleştirmiş olan özellikle de o dönemde ortaya çıkmaya başlayan Sırp-Hırvat gerginliğini önlemeyi amaçlayan politik içerikli bir sinema filmidir. Bu çalışma, Tito I Ja filmine eleştirel bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın daha anlaşılabilir olması adına filmle ilişkin analizler o dönemde Yugoslavya’da meydana gelen olayların analizi ile birleştirilmiştir.Keywords
Josip Broz Tito, Tito ve Ben, Yugoslavya, Çatışma, Film Endüstrisi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri