Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Grup Çalışmasının Kadın Hükümlülerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Kadın hükümlüler cezaevinde gerek daha önceki olumsuz durumları, gerekse de kapalı bir ortamda kalmış olmanın ve aile gibi çok önemli bir destek kaynağından yoksun olmanın getirdiği pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer cezaevinden önceki hayatlarında yeterli kabiliyetleri geliştirememişlerse cezaevinde karşılaştıkları sorunları çözmede de başarılı olamamaktadırlar. Dolayısıyla kadın hükümlülerin cezaevinde karşılaştıkları sorunları çözmeleri için bir takım becerilere ihtiyaçları vardır. Bütün bu nedenlerle onların hem cezaevinde hem de çıktıktan sonra ihtiyaçları olabilecek konular belirlenerek kendileri ile bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmasına daha çok cezasının bitimine az kalmış kadınlar katılmıştır. Çalışma altı oturum sürmüş, 7 kadın hükümlü katılmış ve ön test-son test yapılmıştır. Çalışma boyunca duyguları tanıma, iletişim ve etkili iletişim, problem ve problem çözme konuları konuşulmuştur. Grup çalışması sonucu üyelerin sosyal sorun çözme becerilerinden aldıkları toplam puanda artış olduğu görülmüştür (p<0,05). Bununla birlikte üyelerin sosyal sorun çözme ölçeğinin alt ölçeği olan probleme olumlu yaklaşma ve rasyonel sorun çözmede de artış olduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre kadın hükümlülerin grup çalışması sonrası karşılaştıkları problemlere daha olumlu yaklaştıkları ve daha fazla rasyonel davrandıkları görülmüştür. Son olarak sosyal sorun çözme ölçeğinin alt ölçeklerinden birisi olan probleme olumsuz yaklaşmaya bakıldığında grup çalışması sonrası kadın hükümlülerin karşılaştıkları problemlere daha az olumsuz yaklaştıkları görülmüştür (p<0,05).Keywords
Grup çalışması, Sorun çözme becerisi, İletişim, Kadın Hükümlü

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri