Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Terör, Medya ve İnternet Sorunsalı

Bütün terör örgütleri eylemleriyle toplumda korku, ümitsizlik ve panik yaratıp kendi çıkarları doğrultusunda siyasal düzenin kararlar almasını sağlayıp ve ideolojik amacına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Toplumu yaptığı eylemlerle bıktırarak psikolojik olarak çökertmeye çalışan terör örgütleri, toplumda oluşan devlete karşı güven eksikliğini de kullanarak devletin kendisine baş eğmesini hedefler. Günümüz dünyasında terör olayları basında önemli ölçüde yer alan ve gündemi oluşturan sorunlardan biridir. Terör olayları gündemi oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda toplumları yönlendirmekte ve toplumların düşüncelerine şekil vermektedir. Medya bu yönlendirme ve şekil verme noktasında bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya, elinde bulundurduğu her türlü imkânla, yaşanabilecek muhtemel süreçlerin gerçek bir senaristi ve yönetmeni olabilmektedir. Terörü hassas bir toplum ile düşündüğümüzde, eğer medya ahlaki ve yasal sınırlayıcılara sahip değilse, ortaya çıkacak sorunlar yumağı da oldukça belirsiz ve karanlık olmaktadır. Ancak şu da eklenmelidir ki, doğru ve objektif olarak sunulan haberler izleyicilerde olumlu etkiler yaratmakta, terörün çirkin yüzü gün yüzüne çıkmakta ve bu tür eylemlere karşı kitlesel bir direnç meydana gelmektedir. Günümüzde terör örgütlerinin medyanın işleyişini çok iyi anladıkları ve eylemlerini bu mantığa göre gerçekleştirdikleri söylenebilir. Son yıllarda küresel ve yerel ölçekte gerçekleştirilen terör eylemlerinde daha çok medyanın kolay görüntü alabileceği ve haber bültenlerine koyabileceği bir zaman diliminin seçildiği dikkati çekmektedir. Kitle iletişim araçları terör olaylarını servis ederken, etik değerlere dikkat etmeli; terör olayları nedeniyle mevcut demokratik sistemin yara aldığını haberlerde özellikle vurgulamalıdır. Terör eylemlerinin meşru, demokratik ve şiddet olmadan kamuoyu tepkileriyle önüne geçilebileceğinin altını çizen bir yayın politikası izlemelidirler. Basın kuruluşları böylece ellerindeki gücü sorunların çözülmesi için kullanmış olacaklardır. Ayrıca terör örgütleri propagandayla doğar ve propagandayla varlıklarını devam ettirirler. Terör örgütleri propagandaları için yakın zamanda gazete, dergi, radyo ve hatta televizyonu yaygın olarak kullanırken. Günümüz dünyasında daha çok interneti kullanmaya başlamışlardır. Gelişen teknoloji ve sosyal medya, terör yapılanması içerisindeki unsurlarca da etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. İnternetin günlük hayatın bir parçası olması, kolay erişim ve kimliğin kolayca gizlenebilmesi terör örgütlerini cezbetmiştir. Son dönemlerde geleneksel medyaya göre daha etkili olan sosyal medya, terör örgütleri tarafından propaganda, elaman temini, bağış toplama, araştırma, planlama ve koordinasyon gibi örgüte fayda sağlayacak şekilde kullanılarak insanlık için büyük bir tehdit haline gelmiştir. Terörist eylemler incelendiğinde, eylem ya da öldürülen insanlar değil, bu eylemin erişeceği kitleler üzerinde oluşturacağı etkinin daha önemli olduğu görülmektedir. Terörün küresel bir boyutta olduğu dünyada medya, kitle iletişim araçları, sosyal medya düşünüldüğünden daha çok etkiye sahiptir. Bu etkinin bilinçli bir şekilde kontrol altına alınabilmesi gerek terörle mücadele noktasında gerek etkinin minimize edilmesi noktasında uluslararası işbirliği hayati önem taşımaktadır.Keywords
Terör, medya, sosyal medya, propaganda

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri