Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ülkemizdeki İlk Kayıtlardan Günümüze Geleneksel Türk Müziği Topluluklarında Kullanılan Kayıt Yöntemleri

Araştırmanın amacı, ülkemizde alınan ilk ses kayıtlarından günümüze, geleneksel Türk müziği topluluklarında tercih edilen/kullanılan ses kayıt zinciri ve kayıt yöntemleri hakkında bilgiler verip sınıflandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bulguları elde etme için, doküman/belgesel tarama ve görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ses kayıt zinciri ve yöntemlerini sınıflandıran literatür hakkında bilgiler verilip çalışmamıza en uygun araştırma çerçevesinde sınıflandırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar üç kategoride ele alınmıştır. İlk kayıtlar döneminde, “sil baştan” veya “tek seferde”; geçiş döneminde, “real time stereo” (gerçek zamanlı stereo), “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) ve “overdubbing” (üst üste); bilgisayar döneminde ise, “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) ve “overdubbing” (üst üste) kayıt yöntemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Günümüzde sahne ses kayıt zincirinde ise “real time mixing” (gerçek zamanlı miks) kayıt yönteminin kullanıldığı sonuçlarına varılmıştır. Bu sonuçlar çerçevesinde, araştırmada ayrıca anlam karmaşasına yol açan “multitrack” (çok kanallı) kayıtlar irdelenmiştir. Böylelikle bu araştırma literatüre katkı sağlaması açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.Keywords
Geleneksel Türk Müziği Toplulukları, Kayıt Yöntemleri, Müzik Teknolojileri, Ses Kayıt Zinciri, Türk Müziği

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri