Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Halikarnas Balıkçısı’nın “Hortlayan Bakış” Adlı Hikâyesi Çerçevesinde Cimri – Tutumlu / Şüphe – Kuruntu / Sürpriz – Emrivaki Kavramlarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmada ortak bir anlamdan vücut bulan ancak; akabinde müspet ve menfi dallara ayrılan kelime veya söz yapılarından olan cimri - tutumlu, şüphe - kuruntu ve sürpriz - emrivaki ifadelerinin kavram alanları Halikarnas Balıkçısı’nın Hortlayan Bakış isimli hikâyesi etrafında belirlenmeye çalışılmıştır. Literatürde yakın anlamlı kelimelerle ilgili birçok çalışma yapılmasına karşın müşterek bir anlamdan ortaya çıkmaları hasebiyle aralarında anlamsal bir ilgi olduğu halde iki farklı yöne evirilen kelime ve söz yapılarıyla ilgili metinden hareketle bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu yönüyle özgündür. Edebi metinlerden hareketle soyut birçok ifade ve kavram bir kurgu dünyası içinde somutlaşmaktadır. Edebi metinler sayesinde ortak bir anlam geçmişine sahip dil yapılarının birbirine zıt iki farklı kavrama gönderme yapmaları neticesinde ortaya çıkabilecek anlam kargaşası - samimi olacağım derken laubaliliğe düşme vb. - ortadan kalkmaktadır. Çalışmamızda öncelikle ele alınan kavramların kendi içlerinde hangi ortak anlamdan ortaya çıktıkları belirlenmiştir. Sonrasında kavramların hinterlandı belirlenip kavramları oluşturan kelimelerin etimolojileri ile kavramların anlam sahası aydınlatılmıştır. Çalışmamızın bir sonraki bölümünde ilgili hikâyenin metni verilip devamında, ele alınan kavramların hikâyede nasıl ve hangi boyutuyla işlendiği metinden örneklerle anlatılmıştır. Çalışmamız neticesinde ortak bir anlamdan su yüzüne çıkıp farklı anlamlar yüklenen kelime ve kavramlar arasındaki anlam bulanıklığının edebi metinlerden hareketle belirginleşeceği görülmüştür.Keywords
Edebi metin, ortak anlam, kavram alanı, anlam bulanıklığı, anlam çerçevesi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri