Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Usage And Examples Of Exception In Fiqh

İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir, desek yanlış söylemiş olmayız. Fakat islamî ilimlerin hakikatine ulaşmada çok önemli bir araç mesabesinde olan Nahiv ilmi ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Diğer taraftan Mantık, tefekkürün belkemiği olduğu gibi Nahiv de Arap dilinin ana omurgasıdır. Bu itibarla fıkıhçılar, kendi disiplinlerini oluşturmak, geliştirmek ve himaye etmek için söz konusu ilme önem vermişler ve yorum varsayımlarını bu ilmin kurallarına göre dizayn etmişlerdir. Arap dili ve belagatinde geniş yer tutan önemli konulardan biri olması; özellikle de fıkıhta çokça kullanılan bir üslûp olarak karşımıza çıkması hasebiyle istisna’yı ele aldık ve “İstisna - Fıkıh İlişkisi” araştırma mevzumuz olarak tercih ettik. Anahtar Kelimeler: Nahiv, İstisna, İlla, Fıkıh. islamic civilization is a civilization of civilization. But Nahiv, which is a very important tool in reaching the truth of Islamic sciences, has a privileged place. On the other hand, as Logic is the backbone of contemplation, Nahiv is the main backbone of the Arabic language. In this respect, both fiqhists and theologians have attached importance to the science in question in order to create, develop and protect their disciplines and designed their interpretation assumptions according to the rules of this science. It is one of the important issues in Arabic language and eloquence; Especially since we came across as a widely used style in fiqh, we handled the exception and preferred it as our research subject of "Exception-Fiqh Relations".Keywords
Nahiv, Exception, Illa, Fiqh.References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri