Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sorumluluk Kazanma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine göre Değerlendirilmesi

Araştırmanın genel amacı okulöncesi 5-6 yaş grubu öğrencilerin sorumluluk kazanma düzeylerinin, öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu çalışma betimsel niteliktedir. Araştırmada araştırmacı tarafından oluşturulan öğretmen anketi kullanılmıştır. Öğretmen anketinin hazırlanması aşamasında kullanılacak soruları belirlemek için, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar ve ilgili literatürden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına ve problemine uygun olarak hazırlanan sorular yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmene ilişkin kişisel bilgiler; diğer altı bölümde ise çocukların sorumluluk düzeyini değerlendirmeye yönelik sorular yer almaktadır. Birinci bölümde yer alan kişisel bilgilere ilişkin soruların üst kısmında soru cümlesi ve altında da uygun cevaplar yer almaktadır. Diğer bölümlerde ise her bir cümlenin karşısında bulunan “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” seçenekleri yer almaktadır. Öğretmenlerden uygun olan seçeneği işaretlemeleri istenmektedir. Elde edilen verilerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcılar, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan 100 öğretmendir. Elde edilen veriler SPSS programı ile yorumlanmıştır. Sonuçları değerlendirmede, cinsiyet, mezun olunan okul ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı, istatistiksel testler ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilere göre, öğretmenlerin sorumluluk eğitiminin önemine inandıkları ve çocuklarının sorumluluk kazanma düzeylerini geliştirmeye istekli oldukları söylenebilir.Keywords
Okul öncesi, Sorumluluk, Öğretmen

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri