Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Eğitim Etkileşimleri ve Cinsiyet Farklılıklarının Öğrenci Algısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma

Okul, bireylerin cinsiyet rollerinin gelişmesinde ve cinsiyetlerinin kendi başına korunmasında güçlü bir etkiye sahiptir. Ayrıca, öğrencileri yalnızca standartlaşmış öğrenme durumları yoluyla değil, davranış kuralları, derslik düzenlemeleri ve öğretmenlerin kullandığı pedagojik yöntemler yoluyla da biçimlendirir, toplumsallaştırır. Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor eğitimindeki cinsiyet farklılıklarına, özellikle öğretmen-öğrenci etkileşimleriyle öğrenci başarısını etkileyen faktörler incelenmektedir. Video gözlemlerine dayanan ilk aşama, konuyla ilgili önceki yapılan araştırmaları doğrulamak adına, erkek öğrencilerin öğretmenleriyle olan etkileşimlerinde öncelikli olarak tercih edilip edilmediğini göstermeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar kısmen de olsa sayı ve süre bakımından erkeklerin etkileşimlerdeki avantajına ilişkin hipotezi doğrulamaktadır. İkinci aşamada ise, beden eğitimi öğretmenlerinin desteğiyle ilgili öğrenci memnuniyetini ölçmek için oluşturulan anketler öğrencilere uygulanmıştır. Sonuçlar, cinsiyetle ilişkili etkileşimlerdeki farklılıkların kız öğrencileri tarafından aynı şekilde algılanmadığını göstermektedir.Keywords
Algı, beden eğitimi, cinsiyet, spor.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri