Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Moda Markalarında Sürdürülebilirlik

Hâlâ büyümekte, gelişmekte ve kendini tanıtmakta olan sürdürülebilirlik kavramını; moda markaları, üretici ve tüketici bağlamında inceleyen bu makalede, bilimsel analizler ile okuyucuya verilecek en doğru sonuca ulaşmak; tüketicilerin sürdürülebilir moda markaları hususundaki bilinçlerini arttırarak, tüketicilere farkındalık sağlamak hedeflenmiştir. Bu makale, henüz hakkında derin bilgiler ve detaylı araştırmalar barındırmayan ve her dalda incelenmesi gereken sürdürülebilirlik kavramını anlatırken, okurlara bilgi veren ve bu kavramın yayınlaşmasını sağlamayı güden aktivist bir metindir. Sürdürülebilirlik kavramının kısa bir tanımı ve etimolojisi, nereden geldiği, ne ifade ettiği ve makalenin anadili olan Türkçede karşılığının olmaması üzerinde durulduktan sonra, sürdürülebilirlik kavramının bileşenleri incelenmiş ve çevresel, sosyal, ekonomik olarak üç grupta kategorize edilmiştir. Sürdürülebilirliğin tarihsel gelişimi ile geçmiş yıllardan günümüze kadar olan serüvenine değinilmiştir. Yakın geçmiş tarihte sürdürülebilirlik olgusunun ilk kez nerede ve nasıl kullanıldığı, sürdürülebilirliğin çıkış noktası, sürdürülebilir hareketin kaynağı anlatılmıştır. Üretici faktörü üzerinde dururken, moda markalarının yıkıcı ve yapıcı etkileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Moda markalarını, hızlı moda ve yavaş moda olarak iki başlıkta ele alarak sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri tartışılmış; moda markalarının sürdürülebilirlik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinilmiştir. Üretici kategorisine giren global ve yerli markalar; ürün, hammadde ve yöntem açısından en yalın hali ile incelenerek tablolaştırılmıştır. Tüketici odaklı bilimsel anket doğrultusunda analizler yapılmış ve tartışılarak sonuca varılmıştır.Keywords
Sürdürülebilirlik, Moda, Tekstil

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri