Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


In The Context Of The Masculinity Cultural Dimension Of Hofstede, Entrepreneurial Metaphors Of The Faculty Of Economics And Administrative Sciences' (Feas) Students Taking Entrepreneurship Course

Bu çalışmanın amacı Dumlupınar Üniversitesi İİBF. Öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilerin “Girişimci” metaforlarını belirlemektir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ili Dumlupınar Üniversitesi İİBF. Öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilere gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Araştırma kapsamında gönüllü öğrencilere “Girişimci.......................................................benzer, çünkü.......................................................” şeklinde açık uçlu anketler dağıtılmıştır. Elde edilen anket verileri nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizine tutulmuştur. Öğrenci cevaplarında “Girişimci” temasına yönelik 8 ayrı kategoride metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Üretilen 201 metaforun cinsiyet değişkenine göre yapılan incelemede kız öğrencilerin ürettikleri metaforların dişil özellikler gösterdiği, erkek öğrenci metaforlarının ise eril özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Girişimci, Metafor, Girişimci Metaforları, Erillik/Dişillik

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri