Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şerîf El-Murtazâ’nın Yorum Yönteminde İstişhâd

Dilbilimsel bir yöntem takip eden Şerîf el-Murtazâ, ayetleri yorumlarken arap dilinin gramer inceliklerini ustaca kullanmıştır. İlgili anlam inceliklerini belirlerken de başta Kur’an ayetleri olmak üzere arap şiirinden ve nesrinden ziyadesiyle istifade etmiştir. Bu makalede Murtazâ’nın ayetleri anlamlandırmada veya ayetlerde geçen herhangi bir kelimeyi temellendirmede başvurduğu dörtlü istişhad yöntemi ortaya konulmaya çalışılacaktır. Müstakil bir tefsire sahip olmayan müellifin istişhattaki yorum yöntemi, farklı alanlarda yazdığı eserlerde geçen ayet yorumlarındaki temellendirmeden yola çıkılarak belirlenecektir.Keywords
İstişhâd, Murtazâ, Şiir, Arap Nesri, Ayet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri