Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Konya İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Alternatif bir turizm şekli olarak kabul edilen gastronomi turizmi, turistlere yeni yiyecek-içecek deneyiminin kazandırılmasının yanı sıra seyahat ettikleri yörenin kültürünü ve geçmişini tanıma imkânı da sunmaktadır. Son yıllarda, bir yörenin sahip olduğu yiyecek ve içeceklerin turizm açısından öneminin anlaşılması ile gastronomi ve turizm arasındaki bağlantı turist çekiciliği açısından kuvvetlendirilmiştir. Bu çalışma, Konya ilinin gastronomi unsurlarını ön plana çıkarmak, Konya ili için gastronomi turizmini değerlendirmek ve gastronomi turizminin geliştirilmesi için öneriler geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma kapsamında; verilerin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Konya ilinin gastronomi unsurlarının değerlendirilmesi, gastronomi ve gastronomi turizmi potansiyelinin derinlemesine irdelenmesi, ileriye dönük geliştirici ve yaygınlaştırıcı etkilerin tespit edilmesi ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınması açısından Konya ili turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yönetici konumunda çalışanlar, işletme sahipleri ve uzmanlık alanı turizm olan akademisyenler ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda; görüşülmüş ve araştırmaya katılmaya gönüllü 35 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Daha önce yapılan benzer çalışmalarda kullanılmış sorular derlenerek yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; Konya ilinin gastronomi şehri olabilecek bir potansiyele sahip olduğu, ancak diğer gastronomi turizmi şehirlerine göre daha çok yolun başında olup yapılacak çok işlerin olduğu ortak kanısına varılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Konya Turizmi, Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Gastronomi Turizmi Potansiyeli.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri