Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Tarık Buğra’nın Osmancık Romanında İşlenen Birlik Anlayışı

Tarihi roman, konusunu ve kahramanlarını, mekanını, zamanını tarihten alan, gerçek ile kurgunun birlikteliğinden doğan bir roman türü olmasının yanı sıra tarihi gerçekliği kurmaca bir dünya ile okuyucuya sunarak, tarihçinin bilime sunduğu malzemeden yararlanarak geçmişi, bugünü ve hatta yarını etki ve kontrol altına almaya çalışan bir türdür. Romanın kurgusal dünyasında okuyucuya sunulan düşünce ve etkide milli bir tarih şuuru yaratmak için yalnızca tarihi vesikalardan yararlanmak yeterli değildir; yazar, romanın kurgusu ile tarihi canlandırmalıdır. Romanla tarihi canlandırması için romancının tarihi coğrafyayı, devrin sosyal ve kültürel yapısını, toplumun sanat anlayışı ile topluma hakim olan inanç sistemini tanıması ve bu unsurlar üzerinde yoğunlaşması gerekir. Tarık Buğra’nın 1982 yılında kaleme aldığı “Osmancık” adlı romanında, Anadolu’daki dağınık Türk boylarının Kayı boyu etrafında toplanması ve aynı gayeler etrafında birleşmesini sağlayan gücün yalnızca Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin gayretleriyle şekillenmediği, bu gücün oluşmasında bir birlik anlayışının da etkili olduğu görülür. Osmancık romanında işlenen birlik anlayışı, romanda belirgin bir şekilde olmamakla birlikte sürekli yinelenen bir vurgu ile karşımıza çıkar; romanın kurgu dünyasında okuyucuya kazandırılmak istenen bir şuur ve etki ile kendisine yer bulur. Birlik anlayışının oluşmasında din ve inanç birliği, saygı, sevgi, bağlılık, adalet, disiplin, bütünleşme/birlik olma isteği ve sabır gibi unsurlar etkili olur. Bu çalışmada, Türk boylarının Kayı boyunun etrafında toplanmasının nasıl işlendiği veya nasıl gösterildiği üzerinde dururken Tarık Buğra’nın bu konu hakkındaki dikkatleri üzerinde duracağız.Keywords
Anahtar Kelimeler: Tarihi Roman, Osmanlı Devleti, Kayı Boyu, Tarık Buğra, Osmancık, Birlik Anlayışı.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri