Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Inventory Of Perceived Study Environment: Adaptation For Turkish Language Analysis Of Validity Reliability And Factor Structure

Bilişsel bir süreç olan algı duyu organlarımız sayesinde edindiğimiz uyarılarla çevremizi anlamlandırmamızı sağlamaktadır. Okullardaki en önemli paydaşlardan olan öğrencilerin günün büyük bir kısmını geçirdikleri okul ve öğrenme ortamına yükledikleri anlam onların motivasyon düzeylerinden seçtikleri öğrenme yaklaşımlarına kadar pek çok bakımdan önem kazanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme ortamı algılarını ölçmek için pek çok skala geliştirilmiştir. Bunlar arasında 1999 yılında Wiersta, Kanselaar, Van Der Linden ve Lodewijks tarafından geliştirilen Algılanan Öğrenme Ortamı Envanteri (IPSE) ile öğrencilerin kullandıkları öğretim stratejilerine kıyasla öğrenme ortamı algıları belirlenebilmiştir. Bu çalışmanın amacı IPSE’nin Türkçeye uyarlanarak, dil geçerliği, güvenirlik ve faktör yapısının incelenmesidir. Bu amaçla altı ayrı örneklem grubu ile çalışılmıştır. Öncelikle her bir maddenin İngilizce-Türkçe uyumuna bakılmış, çeviri geçerliği çalışması yapılmıştır. Ardından Türkçeye çevrilen maddelerin dil ve anlam geçerliğine bakılarak iç geçerlik çalışması yapılmıştır. Madde ayırt ediciliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılan ölçeğe son hali verilmiştir. Çalışmanın faktör yükleri incelendiğinde 30’un altında faktör yükü yoktur. Faktör analizi geçerliği yüksektir. Varimax dik eksen döndürme tekniği kullanılarak incelendiğinde ise ölçeğin toplam varyans miktarının %54.4 olduğu görülmektedir. Açıklanan varyans oranının %30’un üzerinde olması davranış bilimlerinde yapılan ölçek çalışmaları için yeterli görülmektedir.Keywords
Öğrenme Ortamı, Algı, Algılanan Öğrenme Ortamı Envanteri, Dil Geçerliği

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri