Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE SPOR EĞİTİMİNİN ÖZ BAKIM, SOSYAL VE AKADEMİK BECERİLERE ETKİSİ

Araştırma kapsamında 16 hafta sürecek olan spor eğitiminin, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde öz bakım, sosyal ve akademik becerilere önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterilmektedir. Araştırmaya 16-23 yaş aralığında, 6 otizm spektrum bozukluğu olan yetişkin birey (4 erkek, 2 kız) katılmıştır. Deney modeli çalışmasında spor eğitimi öncesi ve spor eğitimi sonrası değerler karşılaştırılmıştır. Verilen istatistiklerin değerlendirilmesi SPSS 21.0 istatik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Test bataryası ile pençe kuvveti, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, esneklik gelişimi, özbakım, sosyalleşme, akademik test verileri öncelikle normallik testine tabi tutulmuştur. Normallik testinde ShapiroWilk testinden yararlanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemin sonucunda verilerin normal dağılıma uygun olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 paket programı ile çözümlenmiştir. İstatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak; araştırmadaki bulgulara dayanarak spor eğitimi alan ve spor eğitiminde ilerleyen otizm spektrum bozukluğu olan yetişkinlerin 16 haftanın sonunda yapabilirliklerinin artması ile özgüveninin kazanılması sağlanmıştır. Özgüvenin kazanılması ile ifade gücünün artması, eklem kas sisteminin gelişmesi ile özbakım becerilerinin gelişmesi, sinir kas sisteminin gelişmesi ile akademik becerilerin gelişmesi sağlanmıştır. Sinir kas eklem sisteminin gelişmesi ile özgüvenin gelişmesi, özgüvenin gelişmesi ile kendine sosyal hayatta yer edinebilme becerisi gelişmiş bireyler olmak adına büyük bir adım atılmış bulunulmaktadır.Keywords
Otizm Spektrum Bozukluğu, Pençe Kuvveti, Dikey Sıçrama, Durarak Uzun atlama, Wilcoxon Testi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri