Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN TEMEL SORUNLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖN ARAŞTIRMA

Türkiye, dünya ülkeleri içerisinde en çok mülteci ve Suriyeli sığınmacı barındıran bir ülkedir. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayılarının her geçen gün büyük bir artış eğilimi gösterdiği görülmektedir. Bu yönüyle Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’ye sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan oryantasyonu ile entegrasyonu çok büyük önem taşımaktadır. Suriyeli sığınmacı gerçeği, Türkiye’de toplumun Suriyeli mültecilerle sağlıklı olarak, birlikte yaşama gerçeğini zorunlu kılmaktadır. Zira Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümünün artık ülkelerine geri dönmeyebilecekleri yönündeki tutum ve davranışları konuya ilişkin ciddi uyum politikalarının oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2019 Yılını, Türkiye’de göçmen sorunlarıyla ilgilenme ve çözüm üretme yılı olarak ilan etmiştir. Bu durum, mültecilere ilişkin bu ve benzeri çalışmalara duyulan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı, Erzincan’a yerleştirilen Suriyeli mültecilerin, temel sorunlarını belirleyerek, yaşanan problemleri ile ilgili çözüm önerileri geliştirmek, dolayısıyla da daha iyi hizmet almalarını sağlamaktır. Araştırmanın evrenini Erzincan’da ikamet eden Suriyeli mülteci aileler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise toplam 15 aileden tesadüfi yöntemle seçilen 8 aile oluşturmuştur. Bir durum çalışması olan bu araştırma ile öncelikle Erzincan’da yaşayan Suriyeli göçmenlerin problemlerine ilişkin durumlarının nelerle ilgili olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla araştırmacılarca yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Suriyeli mülteci ailelerinden bir kısmının barınma problemlerini yeterli düzeyde çözemedikleri görülmüştür. Diğer yandan araştırma sonuçları ile Suriyeli mülteci aile çocuklarının Türkçe’yi hem sözlü ve hem de yazılı iletişimde istendik düzeyde kullanamadıkları anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları, Erzincan’da ikamet eden Suriyeli mültecilerin sürekli iş bulma ve istihdam edilme konularında da çok büyük problemler yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sağlıklı uyumlarının temin edilmesi noktasında, işlevsel okuryazarlık ile genel kültür ve çevreyle kaynaşma yönünde eğitim almaları gerektiği önerilmiştir.Keywords
Erzincan, Suriyeli Sığınmacı, Göç, İnsani Yardım

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri