Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PROPRİOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) STRETCHİNG’İN ELİT TAEKWONDOCULAR ÜZERİNDEKİ ESNEKLİK VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

Yapılan çalışmanın amacı; elit düzeydeki Taekwondo sporcularına uygulanan 8 haftalık Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) Stretching egzersizlerinin esneklik ve denge yetileri üzerine etkisini araştırmaktır.Araştırmanın örneklem grubunu Aksaray ilinde Taekwondo antrenmanlarına devam eden elit seviyedeki 30 Taekwondo sporcusu oluşturmaktadır. Gönüllülük esası göz önünde bulundurularak 15 er kişilik iki grup oluşturulmuş olup her iki grupta 8 erkek 7 kadın sporcu olacak şekilde dağılım yapılmıştır.Çalışmanın denek ve kontrol gruplarına esneklik ölçümü için V-Otur Eriş testi, denge ölçümü için Yıldız Denge Testi (Star Excursion excursion balance test) uygulandı. Sporculara testlerde ikişer hak verilerek en iyi dereceleri baz alındı. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 23.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normallik dağılımına bakılıp, normal dağılan verilere Paired Sample t-Testi, normal dağılmayan verilere Wilcoxon Testleri uygulanmış olup, istatiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda elit düzeydeki Taekwondoculara uygulanan 8 haftalık PNF stretching’in esneklik ve denge yetilerini olumlu yönde geliştirdiği söylenebilir.Keywords
Taekwondo, Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) , Denge, Esneklik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri