Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÇOCUKLARDA SOSYAL KİMLİK GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ

Kişi ve çevresindeki diğer insanlar arasında sosyal etkileşimler vardır. Bu etkileşimler sosyal kimliğin gelişim sürecine öncülük eder. Çocuğun sosyal kimliği erken çocukluk döneminde aile, okul ve yakın sosyal çevre içinde şekillenmeye başlar. Bu çalışmanın amacı, beş yaşındaki okul öncesi dönem çocukların sosyal kimlik gelişimlerini belirlemektir. Çalışmada ayrıca kız ve erkek çocukların gelişimleri arasındaki farkta test edilmiştir. Çalışmanın örneklemi 125 kız ve 125 erkek çocuğu olmak üzere beş yaş grubu anaokulu çocuklarından oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Dumans SKD Sosyal Kimlik Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel olan bu çalışmada aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve gruplar arası puan farkı için t-Testi uygulanmıştır. Sonuçlar, çocukların sosyal kimlik gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini ve kız ve erkek çocukların puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir.Keywords
anaokulu, sosyal kimlik, çocukReferences

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri