Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini Bingöl ilinde faaliyet yürüten kafeler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 225 kafe müşterisi ile anket formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Amos istatistik programında yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuca göre tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatine olumlu yönde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüketici etnosentrizminin müşteri sadakatinin %34’ünü açıkladığı bulgulanmıştır. Ayrıca kafe müşterilerinin yaş aralıkları değerlendirildiğinde en fazla katılımcının 18-24 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kafe kültürüne daha çok üniversite düzeyi genç kuşağın yakın olduğu gözlemlenmiştir.Keywords
Etnosentrizm, Müşteri sadakati, Kafe

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri