Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE DÜZEYİNDE OKUL SERVİS HİZMETLERİNİN ÖĞRENCİ VE OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim sistemi, birçok alt sistemden oluşan, içerisinde öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, öğretim programları gibi ana etkenlerin yanında, bu hizmeti tamamlayıcısı niteliğindeki memurlar, güvenlik görevlileri, kantin ve yemek görevlileri, temizlik görevlileri ve servis şoförleri gibi yardımcı unsurlarda bulunmaktadır. Bu bağlamda eğitim sisteminin bir tamamlayıcısı rolündeki okul servis hizmetlerinin bu sistem içerisindeki durumunun ortaya çıkarılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı lise düzeyinde okul servis hizmeti alan öğrenciler ile bu hizmeti veren okul servis şoförlerinin görüşlerinden yararlanarak okul servis hizmetinin durumunu belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma türündedir. Burada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada görüşme yapılacak öğrenci ve servis şoförlerinin belirlenmesinde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme tekniği kullanılmıştır. Çalışma Ankara ili, Çankaya ilçesinde lise düzeyinde servis hizmetinden yararlanan öğrenci ve okul servis şoförlerinin katılımıyla sağlanmıştır. Gönüllü olarak bu çalışmaya katılmak isteyen 5 lise öğrencisi ve 3 okul servis şoförü katılmıştır. Burada araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Analizde; gün, görev/sorumluluk, davranış, iletişim, etkileşim, sorun ve genel olmak üzere yedi ana kategori oluşturulmuştur. Bu çalışmada, okul servis hizmeti öğrenci açısından servisteki bir gün müzik dinlenilerek ve arkadaşlarıyla sohbet edilerek geçirildiği, okul servis şoförleri açısından bir gün ise servis aracının bakım, onarım ve hazırlığıyla, ayrıca güvenli bir şekilde öğrencileri ulaştırılmasıyla geçirildiği sonucuna varılmıştır. Bunun yanında okul servis hizmeti sunulurken öğrenciler ve servis şoförleri tarafından servis içerisindeki kurallara genellikle uyulduğu, ancak kemer takmama, sesli konuşma ve sesli müzik dinleme gibi istenmeyen davranışlarda da bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu hizmet genel olarak öğrenciler yönünden eğlenceli, arkadaşça ve sessiz bir hizmet olarak bulunurken, aynı zamanda kalabalık, yorucu, bunaltıcı ve uzun bir süreç olarak ta olumsuzlukları ortaya çıkmıştır. Servis şoförleri yönünde de gençlerle olmak, sağlıklı bir ulaştırma hizmetinin sunulması ve eğlenceli bir iş olarak olumlu sonuçları varken, velilerin çeşitli istekleri ve trafikte yaşanan problemler nedeniyle olumsuzlukları bulunmaktadır. Bu çalışmaya bağlı olarak yönetici ve velilerle alınan bu hizmet ile ilgili detaylı çalışmalar yapılması yararlı olabilir. Özellikle servis hizmeti yapılırken yaşanan problemler, servis içerisindeki etkileşim gibi temel konuların çalışılması önerilebilir.Keywords
Okul servis hizmeti, okul servis şoförleri, okul servisindeki öğrenciler

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri