Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkçe’de Psikolojik Sözcük Temelli Yaklaşımla Kişilik Tanımlayan Terimlerin Belirlenmesi

Psikolojideki kişilik çalışmalarında psikolojik sözcük temelli yaklaşımın temel mantığı olarak dilin, kişilik tanımlayan terimleri belirleme fırsatı sağladığı ilgili alanyazında sıklıkla tanımlanmıştır. Psikolojik sözcük temelli alanyazın temel olarak kişilik özelliklerinin sınıflandırılmasına ve yapıların ya da faktörlerin kültürler arası tekrarlanabilirliğine odaklanmıştır. Diğer taraftan Türkçe psikolojik sözcük temelli çalışmaların sayısı yetersiz görünmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkçe’deki kişilik tanımlayan terimleri ve çeşitliliğini belirlemektir. Bu amaçla psikolojik sözcük temelli yaklaşım kabul edilmiş ve dokuz farklı sözlük, bir sözlük dizini ve iki yazım kılavuzu kullanılarak, isimler, sıfatlar, fiiller, zarflardan ve diğer dil yapılarından oluşan 4164 kişilik tanımlayan sözcük ya da terim seçilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve bu psikolojik sözcük temelli çalışmada Türkçe kişilik tanımlayan terimlerin sayısı, daha fazla sayıda benzer çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.Keywords
psikolojik sözcük temelli yaklaşım, kişilik tanımlayan terim, sözcük temelli yaklaşım, kişilik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri