Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK

İnsanlık tarihi boyunca bazı insan grupları sırf bazı aidiyetlerinden dolayı dışlama ve ayırımcı muamelelere maruz kalarak büyük acılar çekmişlerdir. Özellikle de aydınlanma süreci ve coğrafi keşiflerle birlikte yeni kıtalar ve yerleşim birimleri keşfedilirken, Avrupalılar buraları sömürgeleştirmek ve sömürüyü meşrulaştırmak için ırkçı teoriler geliştirdiler. 18. Yüzyıldan itibaren bu konularda çalışmalar yürüten araştırmacılar dünyada değişik insan ırkları olduğunu ve bu ırkların bazılarının bazılarına üstün olduğunu ileri sürdüler. Amerika, Afrika ve Asya’da sömürgeler kuran Avrupalı devletler Afrika’dan siyahilerin kendilerinden aşağı olduğunu iddia ederek onları hayvan gibi alıp sattılar. Bu iddialara inanan Almanlar Yahudi soykırımını gerçekleştirdiler. Nazi Rejiminin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından yapılan birçok araştırma ırk diye bir ayırımın doğru olmadığını saptadı. Buna rağmen son çeyrek yüzyılda Avrupa Kıtası’nda ırkçı ve milliyetçi hareketler yeniden yükselmeye başladı. Bazı yazarlar ırkçılıkla milliyetçiliğin yakından ilişkili olduğunu savunurken bazıları tamamen farklı olduklarını savunmaktalar. En azından ırkçılığın milliyetçilikle ilintili alanlarda gelişip serpildiği konusunda yaygın bir görüş bulunmaktadır. Bazı yazarlar da milliyetçiliğin eninde sonunda ırkçılığın yolunu açtığını belirtmektedir. Nitekim bazı ülkelerde sık sık ulusal güvenlikle ilgili sorunların gündeme getirilmesi sonucunda ırkçı görüşlerin yükseldiği görülmektedir. Bu çalışma ırkçılık ile milliyetçilik arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır.Keywords
Irk, Irkçılık, Millet ve Milliyetçilik.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri