Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESEL VE BÖLGESEL AKTÖRLERİN IRAK KUZEYİ POLİTİKASI

ABD'nin, 2003 yılında, Irak'ı işgal etmesiyle birlikte, Irak yeniden bir idari yapılanmaya gitmiş, bu yapılanma sürecinde, Irak kuzeyinde, anayasal olarak özerk bir Kürt yönetimi kurulmuştur. Irak Anayasası'nda geçen resmi adıyla "Kürdistan Bölgesel Yönetimi" olan ve Türk resmi makamlarınca "Irak Kuzeyi Yerel Yönetimi (IKYY)" olarak tanımlanan bu yönetim, kurulduğu günden bu yana bir devlet gibi teşkilatlanarak kurumsallaşmasına devam etmiştir. Bölgede bağımsız bir Kürt devletinin önünü açacak bu yapılanma bölge ülkelerini rahatsız ederken, özellikle Kürt nüfusu barındıran Türkiye ve İran gibi ülkeler bu oluşuma şüpheyle bakmışlardır. Kendi ülkelerindeki Kürt nüfusunun da siyasi taleplerini artırma kaygısı taşıyan bu ülkeler, mesafeli tutumlarının yanı sıra, menfaatleri gereği bu yapıyla yakın ilişki kurmaktan çekinmemişler, hatta birbirleriyle olan rekabetlerinde bir araç olarak kullanmışlardır. Bölge ülkelerinin menfaat ve güvenlik ikileminde kaldığı bu yapı ise bölgesel dengeleri, kazanımlarını korumak için kullanmayı başarmıştır. Küresel aktörler ise IKYY ile ilişkilerine, bölgedeki zengin petrol kaynakları nedeniyle, ticari çıkar açısından yaklaşmaktadır. Ancak ABD ve İngiltere gibi, bölge siyasetinde de etkin olan devletler, Kürtleri, ticari çıkarlarının yanı sıra, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırıcı bir araç olarak görmektedirler.Keywords
IKYY, Irak, petrol, ABD, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri