Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POST-NEW PUBLIC MANAGEMENT PARADIGM AND ITS EFFECTS ON PUBLIC ADMINISTRATION

Geleneksel kamu yönetimi anlayışına bir tepki olarak ortaya çıkan Yeni Kamu İşletmeciliği yaklaşımı, 1980’li yıllardan sonra kamu yönetimi alanında popüler bir yaklaşım haline gelmiştir. Bununla birlikte, 2000’li yıllardan bu yana Yeni Kamu İşletmeciliği ağır eleştirilere maruz kalmaktadır. Günümüz kamu yönetimi alanında farklı yaklaşımların ve reform anlayışlarının birlikte yer aldığı; dolayısıyla “en iyi tek yol” anlayışından ziyade katmanlara ayrılmış, karmaşık, çeşitli, zıtlıkları barındıran ve hibrit bir durumun kamu yönetimi alanının gündeminde olduğu söylenebilir. Kamu yönetimi alanında ortaya çıkan bu paradigma değişimini tanımlamak için “Post-Yeni Kamu İşletmeciliği” (Post-YKİ) kavramı kullanılmaktadır. Post-YKİ kavramı; birbirinden farklı, hatta birbiriyle çelişen ilke, değer, norm ve reform önerilerini hibritleştirmeyi hedefleyen bir tür şemsiye kavramdır. YKİ yaklaşımı, özel sektör mantığı, müşteri bakış açısı, belirgin olmayan koşullar, piyasa ve rekabet anlayışı ve sosyal devlet gibi konulardan en temel eleştirilerini almaktadır. Nitekim Post-YKİ yaklaşımının bu temel eleştiriler üzerinde şekillendiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Post-YKİ yaklaşımının, kamu yönetiminde paradigma değişimi, reform anlayışı ve vatandaşa bakış açısı özelinde değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu amaçla Post-YKİ konusuyla ilgili olarak yapılan akademik çalışmalar incelenerek; Post-YKİ yaklaşımının ilgili konular hakkındaki savları tespit edilmeye çalışılacaktır. Konuyla ilgili akademik çalışmaların sayısının kısıtlı olması sebebiyle, tüm çalışmalara ulaşılmaya çalışılarak; irdelenmek istenilen hususların netlik kazanması sağlanacaktır. Diğer taraftan Post-YKİ’nin reform önerilerinden yola çıkarak; bu politika önerilerini uygulayan ülkelerdeki değişimler değerlendirilecektir. Böylelikle Post-YKİ uygulamalarının evrensel bir iddia taşıyamadığı yönündeki eleştiriler değerlendirilerek, yeni bir öneri ortaya atılabilecektir. Bu çalışma ulusal literatüre, konuyla ilgilenen araştırmacılara ve kamu yöneticilerine yeni düşünceler oluşturması bakımından önem taşımaktadır.Keywords
Yeni Kamu İşletmeciliği, Post-Yeni Kamu İşletmeciliği, Kuram Tartışmaları

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri