Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (BİR YAZIN TARAMASI)

Son zamanlarda işitsel ve görsel basında arı ürünlerine yönelik kampanyalar sürekli artmakta tüketicileri etkilemeye yönelik çalışmalar birer iletişim ve reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı değişim ve artan yaşam standartları paralelinde değişen istek ve beklentiler tüketici tercihlerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu kapsamda tüketicilerin satın alma tercihlerini sosyo-ekonomik, demografik ve psikolojik vb. faktörler etkilemektedir Bu çalışmada tüketicilerin arı ve arı ürünleri satın alma tercihlerini etkileyen faktörler yazın taraması aracılığıyla incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin arı ve arı ürünlerine yönelik algılarını; ürünün niteliği, ürünün marka değeri, ürünün temin yeri, reklam, ambalaj türü, tüketici memnuniyeti ve tercih edilen ürün çeşidi etkilemektedir. Tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgular tüketicilerin büyük çoğunluğunun öncelikle bal tüketiminde bulunduğunu ve daha sonra diğer arı ürünlerine yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada tüketicilerin bal dışındaki arı ürünleri hakkında yeterli bilgilerinin bulunmadığı ve bu ürünlerden yeterince faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Bu noktada bal dışındaki arı ürünlerine yönelik tanıtımın ve bilgilendirmenin artırılması gerekmektedir.Keywords
Tüketici, Ambalaj, Reklam, Bal

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri