Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİTKİ GELİŞİMİNDE ORGON AKÜMÜLATÖRÜ VE ELEKTROMANYETİK DALGALARININ ROLÜ

Dünya gezegeni diğer bildiğimiz çoğu gezegenden farklı birçok niteliğe sahiptir. Bunlardan belki en önemlilerinden biri manyetik kutuplara sahip olmasıdır. Manyetik kutuplara arasında oluşan elektromanyetik alan ile canlılar sıkı bir bağlantı içindedir. Sonuç olarak elektromanyetik alanların bir şekilde canlılara etki ettiği düşünülebilir. Bu çalışmada ise daha ziyade tarımı yapılan ve insanların beslenmesinde önemli yere sahip buğday, mısır, nohut, fasülye gibi bitkilerin gelişimi üzerine düşük frekanslı manyetik alanların etkileri araştırılmıştır. Ayrıca canlı gelişimi üzerine olumlu etkileri olduğu ifade edilen metal ve pamuk ve kereste gibi organik materyallerden yapılan ve strafor ile kaplanan orgon akümülatörü kutusu imal edilerek, bu kutu içinde bitki gelişimi kontrollü olarak sınanmıştır. Orgon akümülatörü düzeneği bir nevi Faraday kafesi vazifesi görmesi ve elektromanyetik alanları perdelemesi bakımından bu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda 7.8 ve 83 Hertz analog frekansların bitki gelişimine olumlu etki ettiği, Orgon akümülatöründe yetiştirilen bitkilerin kontrol kutularında olanlara nazaran - Faraday kafesi niteliğinde olanlar da dahil olmak üzere – daha iyi gelişim gösterdiği tespit edilmiştir.Keywords
Elektromanyetik alanlar, Bitki gelişimi, Orgon akümülatörü

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri