Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB TEKNOLOJİLERİNDE BİLİŞSEL KAPILMA DURUMLARI

Günümüzde bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler öğrencileri direkt olarak etkilemektedir. Özellikle web teknolojilerinin sunduğu etkili uygulamalar öğrencilerin bilişsel kapılmasına neden olmaktadır. Bilişsel kapılma, bireyin teknolojik ortamlardaki mutluluğu, zamanın farkında olamadan uzun süre ortamda kalması ile bütün dikkatini o ortama vermesi ve bağlanması durumu olarak tanımlanabilir. Teknoloji, bütün bireyleri etkileyen önemli bir unsurdur. Okulöncesi eğitimden, lisansüstü eğitime kadar öğrenci, öğretmen, yönetici, aile bu süreçten etkilenmektedir. Üniversite öğrencilerinin yoğun bir şekilde web ortamının sunduğu birçok uygulamaların içerisinde olduğu ve etkilendiği dikkate alındığında, web teknolojilerindeki uygulamalara ilişkin durumlarının belirlenmesinin alana nitelikli bilgiler kazandıracağı umulmaktadır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin web teknolojilerine ilişkin bilişsel kapılma durumlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmaya bir devlet üniversitesindeki okulöncesi eğitiminden 62, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünden 27 birinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 89 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilişsel kapılma ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda bilişsel kapılmanın zevk ve zaman boyutlarında en yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Bilişsel kapılmanın cinsiyet, bölüm ve internete bağlanma süresine göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Bilişsel kapılma konusunda başarı, motivasyon, okul bırakma ve sosyalleşememe gibi konularla ilişkilendiren araştırmaların yapılması önerilebilir.Keywords
Üniversite öğrencileri, web teknolojileri, bilişsel kapılma, internet bağımlılığı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri