Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE HANEHALKI TÜKETİMİ VE HARCAMA ANKETLERİNDE GIDA TÜKETİMİ VE HARCAMALARININ ÖLÇÜLMESİ

İnsanların hayatta kalması zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Beslenmenin, hayati öneme sahip insanların temel ihtiyaçlarından biri olduğu açıktır. Son yıllarda hane halkı tüketim harcamalarındaki gıda harcamaları yıllara göre değişmiştir. Değişiklikleri ortaya çıkarmak için, 2007-2017 yılları arasında hanehalkı tüketim harcamaları araştırılmış ve TUİK verilerine göre yıllara göre gıda harcamalarındaki değişiklikler incelenmiştir. Gıda harcamalarının diğer harcamalarla korelasyonu, gıda harcamalarındaki gelir gruplarına göre değişim ve diğer harcama gruplarıyla karşılaştırılması temel alınarak birçok parametre incelenip yorumlanmıştır. Gıda ve alkolsüz içecekler tüketimi harcamalarının Konut ve kira ve haberleşme harcama kalemleriyle güçlü bir pozitif ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Elde edilen ilginç sonuçlardan biri, Gıda ve alkolsüz içecekler grubu harcamalarının ilk % 20 gelir grubundaki payının 2007-2017 yılları arasında düşmediği, ancak bu payın diğer gruplarda azaldığıdır.Keywords
Anahtar kelimeler: Hanehalkı Tüketimi, Tüketim Harcamaları, Gıda harcamaları

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri