Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAZILI BASIN REKLAMCILIĞI: GAZETE REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Bir iletişim şekli olarak reklam, mesajlarını hedef kitleye iletmede çeşitli görsel iletişim öğelerinden yararlanır. Slogan, logo, fotoğraf, illüstrasyon, başlık ve altbaşlık gibi öğeler reklam iletişiminde, hedef kitlenin sunulan hizmeti yada ürünü daha iyi algılayabilmesi için kullanılan görsel öğelerdir. Şirket ve markalar kendi ürünlerini diğerlerinden bir adım öne çıkarmak, akılda kalıcılıklarını artırmak ve satın alma isteğini harekete geçirmek için göstergelerin gücünden yararlanmaktadırlar. Reklam iletişiminde mesaj aktarma aracı olan bu görsel göstergeler doğru bir biçimde kullanılırsa, belirlenen hedef kitleye ulaşılması da o derece kolaylaşır. Reklamların oluşum süreçlerinde kullanılan öğeler ne denli önemliyse, reklamın verileceği mecra da o denli önemlidir. Reklam sektörü içinde yer alan firmaların reklamlarını hedef kitleye ulaştırmak için kullandığı kanallardan biri de gazetelerdir. Araştırmanın amacı, bireylerin tüketim davranışlarına yön veren ve gazete reklamlarında kullanılan reklam dilinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, yazılı basın reklamcılığına ve özelliklerine, basın ilanlarında kullanılan stratejilere değinilerek, yazılı reklam araçlarından biri olan gazete reklamlarının göstergebilim açısından analizi yapılmış, bu analizler sonucunda ortaya çıkan önemli noktalara ise sonuç bölümünde yerKeywords
Reklam, Görsel Öğe, Reklam Mecrası, Gösterge.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri