Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BASKETBOLCULARDA OYUN POZİSYONLARINA GÖRE REAKSİYON ZAMANLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı basketbol oynayan sporcularda oynadıkları oyun pozisyonlarına göre reaksiyon zamanlarının incelenmesidir. Araştırmaya Batman İli merkezinde bulunan 50 kadın basketbol sporcusu katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin yaş ortalaması 16,43±0,65 (yıl), boy ortalaması 165,66±3,45 (cm), kilo ortalaması ise; 62,78±3,37 (kg) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada deneklerin oyun pozisyonlarına göre sağ ve sol el işitsel ve görsel reaksiyon zamanları Newtest 1000 aleti kullanılarak tespit edilmiştir. Ölçüm yapılan yerin gürültüsüz olmasına dikkat edilerek sporculardan ışık ve ses uyaranlarına karşı 1 deneme ve sonrasında 3 ölçüm alınarak en iyi reaksiyon zamanları milisaniye cinsinden kaydedildi. Tanımlayıcı İstatistik olarak frekans ve yüzde dağılımları ortalama ve standart sapma, standart hata kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlere geçmeden önce normal dağılıp dağılmadıklarına ve homojen olup olmadıklarına bakılmış buna göre dağılım normal çıkmadığından nonparametrik testlerden kruskalwallis uygulanmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda 1 nolu bölgede oynayan basketbolcuların işitsel ve görsel reaksiyon zamanlarının diğer bölgelerde oynayan basketbolculardan anlamlı derecede daha iyi düzeyde olduğu saptanmıştı (p<0,05). Sonuç olarak basketbol oynayan sporcuların oynadıkları bölgelere göre reaksiyon zamanlarında değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Bu değişikliklerin sporcuların oynadıkları bölgelerin özelliğine göre yapmış oldukları farklı bireysel antrenmanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.Keywords
Basketbol Oyuncuları, oyuncu pozisyonu, Reaksiyon Zamanı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri