Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERINDEKİ ETKISİ: STAJYER ÇALIŞANLAR ÜZERINDE BİR ARAŞTIRMA

Çalışanların kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisi işletmeler için yadsınamaz bir gerçektir. Bir işletmede çalışanların kişilik özelliklerinin özümsenmesi ve onlara olumlu davranılması çalışanların işletmeleri için daha üst seviyede beceriler göstermesine salık verecektir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın esas amacı Konya Organize Sanayi Bölgesinde makine ve makine parçaları imalatı yapan işletmelerde görev yapan stajyer çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Bu araştırmanın önemi stajyer çalışanların kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkilerinin anlaşılmasıdır. Bu araştırmada anket tekniği kullanılmıştır ve anketler 111 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Bu bölümdeki analizlerde SPSS 18.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma analizleri yürütülürken geçerlilik ve güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizlerin neticesinde beş faktör kişilik özellikleri ve problem çözme becerileri ilişkisi olumlu olarak bulunmuştur. Ayrıca dışadönüklüğün kendine güven, değerlendirici ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Yumuşak başlılığın kendine güven, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Sorumluluğun ve deneyime açıklığın kendine güven, değerlendirici, planlı ve düşünen yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur. Son olarak duygusal dengenin değerlendirici yaklaşım üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi bulunmuştur.Keywords
Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Problem Çözme Becerileri, Stajyer Çalışanlar.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri