Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı üniversitelerin Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının girişimcilik yeterliliklerine sahip olma ve girişimcilik düzeylerinin farklı değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Araştırmamıza katılan 10 farklı üniversitenin öğrencilerinin girişimcilik tutum ve seviyeleri ölçek formuna verdikleri cevaplara göre belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin girişimcilik düzeyleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin cinsiyet, eğitim gördükleri üniversite ve sınıf değişkenine göre değişmediği gözlemlenmemiştir. Ailesi 0-2000 TL ile 6000 TL üzeri gelir düzeyine sahip gruplar arasında girişimcilik düzeylerinde anlamlı bir farklılık görülmüştür. Girişimcilik faaliyetleri için gerekli kaynaklar içerisinde en büyük yeri tutan sermaye olgusundan dolayı gelirle bağdaştırıldığı düşünülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğunun girişimcilik ile ilgili konulardan internet ve görsel basın aracılığı ile haber sahibi olduğu ve yine çoğunluğunun girişimci bir iş fikrine sahip olduğu belirlenmiştir. Üniversitelerin önlisans ve lisans seviyesinde spor eğitimi veren kurumlarında girişimcilik dersi zorunlu müfredata alınmalıdır. Başarılı, deneyim sahibi iş insanlarını öğrencilerle buluşturmaya önem verilmelidir. Eğitim faaliyetleri sık tekrarlanmasıyla daha fazla girişimcinin ortaya çıkması, sürekli büyüme ve gelişme hedefi olan ülkemiz için büyük öneme sahiptir.Keywords
Beden eğitimi ve spor, öğretmen, girişimci, girişimcilik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri