Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GAZZE ŞERIDI’NDEKI BÜYÜK YARDIM DERNEKLERINDE UYGULANAN STRATEJIK YÖNETIMIN KRIZ ZAMANLARINDAKİ MAĞDURLARA YARDIM VE ŞEFFAFLIĞI ÜZERINE ETKİLERİ

Bu çalışma, Gazze Şeridi’ndeki büyük yardım derneklerinde stratejik yönetimin kriz zamanlarında mağdurlara yardım ve şeffaflık üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak için teorik literatür ve önceki çalışmaların gözden geçirilmesiyle tanımlayıcı analitik yöntem kullanılmıştır. “2016 yılı Gazze Şeridi’ndeki Yardım Derneklerinin Performans Göstergeleri Milli Programı”ndaki mevcut çalışma değişkenlerine ilişkin açıklamalar üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır. Bu milli programda ise ortak bir ekip tarafından resmi dernek belgelerine dayanan bir anket aracılığıyla bilgileri toplanan Gazze Şeridi’ndeki 183 büyük dernek ele alınmıştır. Çalışma sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır; Gazze Şeridi'ndeki yardım derneklerinde stratejik yönetimin, gelişmenin başlarında % 45, şeffaflık % 59, yardım yönetimi % 53,75 ve kriz zamanlarında bundan biraz daha iyi olduğu kabul edilmektedir. Stratejik yönetim ile yardım yönetimi arasında ve stratejik yönetim ile şeffaflık arasında, aynı zamanda yardım ve şeffaflık arasında istatistiksel olarak olumlu bir ilişki vardır. Ayrıca, stratejik yönetimdeki değişikliklerin % 53,7' si şeffaflık ve yardımlar yoluyla açıklanabilir. Çalışma alanlarının ortalamaları arasındaki farklar derneklerin örgütsel özelliklerine bağlı olarak gözlenmiştir.Keywords
Stratejik yönetim, şeffaflık, yardım, kriz yönetimi, yardım dernekleri.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri