Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Teknolojinin günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmesiyle birlikte bireyler tarafından bu teknolojilerin aşırı kullanımı, akıllı telefon bağımlılığı gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Çalışma hayatında bireylerin iş performanslarının dikkate alındığı düşünüldüğünde, akıllı telefon bağımlılığı ile iş performansı arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı çalışanların akıllı telefon bağımlılıklarının iş performansları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Nicel veri toplama yöntemi olan anket tekniğiyle gerçekleştirilen çalışmanın evreni, Antalya ve Burdur ilinde akıllı telefon kullanan katılımcılardır. Maddi ve zaman kısıtından dolayı evrenin tamamına ulaşılamadığı için basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 395 çalışan, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formu”, “İş Performansı Ölçeği” ve katılımcıların bazı demografik özeliklerini tespit etmek amacıyla çeşitli ifadelere yer verilmiştir. Çalışma kapsamında toplanan veriler korelasyon ve basit regresyon analizleriyle test edilmiştir. İş ve günlük hayatında akıllı telefon kullanan 395 çalışandan toplanan verilerin sonuçlarına göre; katılımcıların akıllı telefon bağımlılığının iş performansı üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Bağımlılık, Akıllı Telefon Bağımlılığı, Akılı Telefon Kullanımı, İş Performansı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri