Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ SPORCULARIN AKADEMİK BAŞARILARI İLE SPOR BAŞARILARI İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmayla; ortaokul öğrencilerinin amatör spor takımlarında yer almaları ve spor aktivitelerine katılmalarının akademik ders başarılarını olumlu veya olumsuz etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapıldı. Araştırma sürecinde Batman Üniversitesi Etik Komisyonundan onay alınmıştır. Araştırma örneklemi; 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Batman il merkezi ortaokullarında 5,6,7 veya 8. sınıfını bitiren ve en az son bir yıldır amatör spor kulüplerinde aktif antrenmanlara düzenli olarak katılan lisanslı sporcu öğrencileri kapsar. Katılımcılar, 70’i (%50,4) kız sporcu ve 69’u da (%49,6) erkek sporcu olmak üzere 139 kişiden oluşmaktadır. Yılsonu not ortalamalarına göre en düşük ve en yüksek grupta sporcu dağılımının az olduğu, sporcuların daha çok orta seviye not ortalamasına sahip oldukları söylenebilir. Sporcuların bitirdikleri sınıfların yılsonu not ortalaması ile spor başarısı arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde pozitif ilişki bulundu. Sporcuların LGS puan ortalaması ile BKİ, spor yaptıkları yıl, haftalık spor yaptıkları gün sayısı, spor başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir ilişki bulunmadı. Spor takımlarında yer almanın ve spor aktivitelerine devam etmenin akademik başarıyı düşürmediği ancak belirgin bir artışa da neden olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenler, öğrencileri spora yönlendirmede daha etkin rol üstlenmelidirler.Keywords
Akademik Başarı, Ortaokul Öğrencileri, Spor Takımı, Sporcu, Sporda Başarı.

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri