Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


المسائل النحوية في فتاوى البينجويني الواردة في كتاب جواهر الفتاوى للشيخ عبد الكريم المدرس

Bu çalışma Şeyh Abdulkerim el-Müderris’e ait olan “Cevâhirü’l-Fetâvâ”, diğer adıyla “Hayrü’z-zâd fi’l-irşâd” isimli eserdeki gramer/nahiv konularını ele almaktadır. Şeyh Abdulkerim söz konusu eserinde birçok alimin fıkhi görüşlerini ele almıştır. Bu alimlerden biri de Allame Molla Abdurrahman el-Bincvînî’dir. Hayatını ilme ve yazmaya adayan büyük bilge el-Bincvînî akli ve nakli ilimlerde yetkin bir şahsiyettir. Çok kıymetli haşiyelerinin yanı sıra özellikle fıkıh, gramer ve akli ilimlerdeki derinliğini gösteren fetvaları bulunmaktadır. Bu çalışmada iki amaca yoğunlaşmıştır. Birincisi el-Bincvînî’nin fetvalarını gün yüzüne çıkarmak, ikincisi ise söz konusu fetvalardaki gramer konularını ve bunun el-Bincvînî’nin fetvalarına yansımasını ortaya koymaktır. Şüphesiz el-Bincvînî’nin fetvalarındaki bu ince ve derin gramer konuları anadilleri Arapça olmayan Kürt alimlerin Arapçaya ve İslam fıkhına verdikleri ehemmiyetin bir göstergesidir.Keywords
Arap dili, Fıkhi meseleler, Molla Abdurrahman el- el-Bincvînî, Şeyh Abdulkerim el-Müderris, Cevahiru’l-Fetâvâ

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri