Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE ANALYZE OF THE FACTORS AFFECTING TOURISM DEMAND: A RESEARCH ON THE MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES

Turizm hareketlerine katılan kişilerin tercihlerini neye göre yaptıklarının belirlenmesi, bir ülkeye yönelik turizm talebini etkileyen faktörlerin neler olduğunun tespit edilmesi, turizmde atılacak adımlarda başarılı sonuçlar alınması açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada Akdeniz Çanağında bulunan 12 ülkeye (Cezayir, Fas, Fransa, İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Malta, Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistan) yönelik 1995-2013 arası yıllık turist sayılarını etkileyen faktörler uzun dönemli olarak incelenmiştir. Turizm talebinin turist gönderen ülkelerin ekonomik değişkenleriyle açıklanmaya çalışılmasının aksine turist çeken ülkelerin ekonomik değişkenlerinin de o ülkeye olan turizm talebi üzerinde etkili olabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre turist çeken ülkelerin yıllık turist sayıları; kişi başına düşen milli gelir, altın dahil toplam döviz rezervi, devletin nihai tüketim harcamaları ve doğumda beklenen yaşam süresi değişkenleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Panel eşbütünleşme testinin uygulandığı bu çalışmadan elde edilen sonuçlar turist sayısı ile kişi başına düşen gelir, toplam rezerv ve yaşam süresi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Turizm Talebi, Akdeniz Çanağı Ülkeleri, Panel Veri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri