Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bir Rekabet Aracı Olarak E-Lojistik ve Türkiye’deki Uygulamaları

Günümüzde işletmelerin küresel pazarlarda rekabet avantajı kazanabilmeleri, ürün ve hizmetlerde hız, maliyet ve kalite unsurlarına odaklanmalarını gerektirmektedir. Bu anlamda, lojistik süreçlerde işlemlerin hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli olarak yapılabilmesi için e-lojistik kullanımına gerek duyulmaktadır. Küreselleşmenin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve müşterilerin artan beklentileri sonucu ortaya çıkan kavramlardan biri de e-lojistiktir. E-lojistik, lojistik süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Lojistik süreçlerde kullanılan bilişim teknolojileri sayesinde, müşterilere daha etkin ve profesyonel hizmetler sunmak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle, lojistik alanında faaliyet gösteren işletmeler için e-lojistik bir rekabet aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada, bir rekabet aracı olarak e-lojistik ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta ve e-lojistiğin Türkiye’deki uygulamaları incelenmektedir. Bu sayede, bir rekabet aracı olarak e-lojistiğin öneminin anlaşılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca Türkiye açısından e-lojistik uygulamalarının durumu belirlenecek ve bu doğrultuda birtakım önerilere yer verilecektir.Keywords
Lojistik, E-lojistik, Rekabet Aracı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri