Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her geçen gün sürekli artan sağlık harcamalarının, azaltılabilmesi ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi, bireylerin sağlık hizmetlerini bilinçli ve doğru kullanmaları ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla kişilerin sağlık hizmet kullanım kültürü sağlık harcamalarını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırma bireylerin ekonomik durumlarının sağlık hizmet kullanım kültürlerine etkisini saptamak amacıyla tasarlanmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi ile yapılan araştırma sonucunda, bireylerin ekonomik durumlarının, sağlık hizmet kullanım kültürlerinin üzerinde oldukça önemli etkisi olduğu saptanmıştır. Bununla beraber aile hekimliği kullanım oranın gelir düzeyi arttıkça azaldığı görülmüştür.Keywords
Ekonomi, Sağlık, Kültür, Hizmet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri