Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Engelli Öğrencilerle Çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkma Becerilerinin Değerlendirilmesi: (Nitel Bir Çalışma)

Bu çalışmada engelli bireylerle çalışan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin stresle nasıl başa çıktıklarının değerlendirilmesi yapıldı. Bu amaçla Malatya merkez ilçelerinde (Battalgazi, Yeşilyurt) bulunan okullarda görev yapan ve engelli öğrencilere beden eğitimi dersi okutan 43 beden eğitimi öğretmenine ulaşıldı (25 erkek, 18 kadın).43 beden eğitimi öğretmenlerine önceden hazırlanmış; ‘’Engelli bireylerle çalışmak sizde ne tür bir stres oluşturur, Engelli bireylerle sağlıklı bireylerin bir arada ders görmesi sizde ne tür bir stres oluşturur, Her gün engelli bireylere beden eğitimi dersi yaptırmak sizde ne tür bir stres oluşturur, Engelli bireylerin aileleri sizinle görüşmek istediğinde sizde nasıl bir stres oluşur, Okul idaresinin engelli bireylere yönelik istekleri sizde nasıl bir stres oluşturur, Engelli bireyin ders anındaki atak hareketi sizde ne tür bir stres oluşturur, Öğretmeye çalıştığınız bir uygulamayı engelli bireyin öğrenememesi sizde nasıl bir stres oluşturur. Engelli bireyleri spor yarışmalarına götürmek sizde ne tür bir stres oluşturur’’. Sorularından oluşan yüz yüze görüşmeler sağlandı. Beden eğitimi öğretmenlerinin vermiş oldukları cevaplar kayıt altına alındı ve kendi aralarında değerlendirilerek kategorize edildi. Ki KareTesti İstatistiki analizler sonucunda engelli öğrencilerle uzun yıllar çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri düşük tespit edilirken, meslekte yeni olan ve engelli bireylerle daha az çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edildi. Yine değerlendirme sonucunda kadın beden eğitimi öğretmenlerinin erkek beden eğitimi öğretmenlerine göre stres düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak engelli bireylerle uzun yıllar çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha düşük görülürken mesleğinde yeni olan ve öğretmenlikte tecrübesi olmayan beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeyleri daha yüksek çıkmaktadır. Kadın beden eğitimi öğretmenlerinin stres düzeylerinin daha yüksek çıkması ise onların annelik içgüdüsel yapılarından dolayı daha korumacı bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.Keywords
Beden eğitimi, engelli, öğretmen, stres

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri