Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Virtual Victimization of Football Referees

Bu çalışma, Türkiye Futbol Federasyonunda faal olarak görev yapan hakemlerin sanal mağduriyet seviyelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma da kişisel bilgileri ve mağduriyet düzeyini belirlemeye yönelik 24 maddeden oluşan “Siber Mağduriyet Ölçeği” kullanılmıştır. İkili likert tipi ölçekten alınan toplam puanların çoğalması siber zorbalığa ilişkin mağduriyetin arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve çoklu grup karşılaştırmaları için tek yönlü Varyans Analizi tablolarından yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan 141 hakemin hakemlik kategorisi (b klasman), yaş (23-27), ve hakemlik süresi (10 yıl ve üzeri) dikkate alındığında, mağduriyet puanları diğerlerine oranla yüksektir. Toplam mağduriyet puan ortalaması 27.01 bulunurken; bu puanların “hayır-evet” skalası içerisinde yeri 1,12 ortalama ile “hayır”a yakındır. Araştırma sonucunda hakemlerin mağduriyet düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum hakemlerin sanal zorbalığa karşı duyarlılığı ile açıklanabilir.Keywords
Hakem, Futbol Hakemi, Sanal Mağduriyet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri