Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşitme Engelli Judocularda Sekiz Haftalık Denge Ve Koordinasyon Antrenmanlarının Denge Performansına Etkileri

Bu çalışma, işitme engelli judocularda 8 haftalık denge ve koordinasyon antrenmanlarının performansa etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 30 işitme engelli judocu katılmış vedenekler deney (10 Erkek, 5 Kız, yaş = 20,27 ± 4,95) ve kontrol (10 Erkek, 5 Kız, yaş = 20,87 ± 7,94) grubu olarak ikiye ayrılmışlardır. Her iki gruba da haftada 3 gün/90 dk.içeren judo antrenmanı uygulanmıştır. Deney grubuna judo antrenmanı öncesinde 25 dakika süren 10 farklı hareketten oluşan denge ve koordinasyon antrenmanı yaptırılmıştır. Grupların ön test ve son test ölçümleri aralarındaki anlamlılık için PairedSamples T-Testi uygulanmıştır. Deney grubu ile kontrol grubu arasındaki farklılığın analizi için IndependentSamples T-Testi uygulanmıştır.Yapılan denge ve koordinasyon antrenmanlarının sonucunda deney grubunun, dinamik değerlerinden stabilite indeksi , gövde toplam standart sapması , göz açık statik denge değerlerinden ise sağ ayak ortalama öne-arkaya hız değerlerinde anlamlılık bulunmuştur (p<0.05).Sonuç olarak, düzenli yapılan denge ve koordinasyon antrenmanlarının, işitme engelli judocuların performanslarını artırdığı, statik denge antrenmanlarından ziyade dinamik denge antrenmanlarının performansı daha fazla etkilediği söylenebilir.Keywords
İşitme engelliler, judo, denge, antrenman, koordinasyon, performans.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri