Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Yapım Ekleri

Kıpçakların çok geniş coğrafyalara yayılmış olmaları, Kıpçak Türkçesinin çok farklı alfabe ve biçimlerle kullanılmasına sonucunu ortaya koymuştur. 11. yüzyıldan itibaren Ermenilerle bir arada yaşayan Kıpçaklar, eserlerini Ermeni harfleriyle yazmışlar ve netice olarak yaklaşık dört asır boyunca Deşt-i Kıpçak’ta kullanılmış olan Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ortaya çıkmıştır. 4. yüzyılda Papaz Mesrop tarafından otuz altı harf içeren alfabeye sonradan iki harf daha eklenerek otuz sekiz harfli Ermeni Alfabesi meydana getirilmiştir. Kıpçakların da bu harfleri kullanarak ortaya koydukları yüz on iki adet eserden bahsedilmektedir. Günümüze kadar ulaşan bu eserler, Viyana Milli Kütüphanesi, Matenadaran Eski El yazmalar Enstitüsü, Lehistan-Varşova Arşivi gibi Avusturya, Hollanda, İtalya, Romanya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Ermenistan olmak üzere dünyanın çok çeşitli ülkelerine ait kütüphanelerde muhafaza edilmektedir. Bu çalışmada Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle yazılmış olan bu eserlerden üzerinde çalışma yapılmış ve ulaşabildiğimiz; Algış Bitigi (AB), Kaments Vakayinamesi (KV), Kıpçakça Zebur (KZ), Töre Bitigi (TB) eserleri üzerinde yapılan çalışmalardan yapım eklerini tespit etmeye çalıştık. Adı geçen eserlerden yola çıkarak başlıklarını verdiğimiz yapım eklerini, yine aynı metinlerden örneklendirmeye çalıştık.Keywords
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi, Algış Bitigi, , Kıpçakça Zebur, Kaments Vakayinemesi, Töre Bitigi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri