Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Linguistic Characteristics Of National-Cultural Phytostereotypes

Мақалада ұлттық-мәдени фитостереотиптердің лингвистикалық сипаты шетелдік және отандық лингвист-ғалымдардың тұжырымдарын сараптай келе, олардың берген анықтамалары арқылы түйін жасалды. Олар мысалдар арқылы дәлелденді. Сонымен қатар қазіргі тіл біліміндегі зерттеу еңбектерден стереотиптің әлеуметтік стереотип, ділдік стереотип, гендерлік стереотип, ойлау стереотипі, қатысым стереотипі, тілдесім стереотипі, этникалық стереотип және ұлттық-мәдени стереотип деген түрлерін кездестіруге болады. Солардың бірі - қазіргі лингвомәдениеттану ғылымында ұлттық-мәдени стереотипті арнайы қарастыру – өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Ұлттық-мәдени стереотиптерді анықтау үшін ең алдымен лингвомәдени қауымдастықтың өзіне ғана тән ұлттық-мәдени кодын анықтап алу қажет. Ұлттық-мәдени код тілдегі тұрақты теңеулер, символдар, метафоралар сияқты ауыспалы мағынадағы (көп мағыналы) лексикалық бірліктердің мәдени коннотациялары арқылы айқындалады.Keywords
лингвомәдениеттану, стереотип

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri