Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Environmental Assessment Methods In The Context Of Sustainable Construction

Sürdürülebilir yapı kavramı ve buna bağlı çevresel değerlendirme yöntemlerinin 1990’lı yıllardan itibaren geliştirildiği ve yapıların çevresel performanslarının ölçümlendiği görülmektedir. Bu sistemlerin her birinin geliştirildiği ülkeninin yerel koşullarına uygun olarak oluşturulduğu ancak, içlerinden bir kaçının uluslararası önem kazanarak bir çok ülkede yaygınlaştığı gözlenmektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir yapı ile ilgili uluslararası kabul görmüş temel metin ve kavramlar incelenmiştir. Sürdürülebilir yapı kavram ve ilkelerine göre anahtar temalar ve anahtar başlıklar saptanmıştır. Uluslararası kabul görmüş Çevresel Değerlendirme Yöntemleri’nin (EAM), ana kategorileri ve konuları, özgün birincil kaynaklardan belirlenerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her bir sistem kendi ortaya konduğu ülkenin ulusal, bölgesel ve yerel koşullarına uygun oluşturulmuşken, LEED, BREEAM, vb. gibi değerlendirme sistemlerinin ortaya çıktıkları ülkelerin dışında, koşulları oldukça farklı ülkelerde uygulanması, gerçekçi değerlendirme yapabilmeyi güçleştirmekte ve hatta mümkün kılmamaktadır. Dolayısıyla bu sistemleri her ülkede uygulanabilecek tip sistemlere dönüştürmek uygun ve gerçekçi bir çözüm olarak gözükmemektedir.Keywords
Çevre, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yapı, Yeşil Bina, Çevresel Değerlendirme Yöntemleri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri