Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Neo-Gothic and Nature: Dream Catcher, Oates

NEO-GOTİK ve DOĞA DÜŞ AĞI, OATES 17. ve 19 yüzyıllar arasında kendine özgü bir tür olarak yaygınlaşan klasik gotik edebiyatın öne çıkan özellikleri kısaca sapkın duygular, doğaüstü varlıklar, hayaletler ve aristokrat yaşam olarak sayılabilir. Neo-gotik ise bireyin üstesinden gelemediği toplumsal taleplerin yarattığı bir tutunamama hali, bölgesel savaşlar, nükleer felaketler, küresel ısınma, kent yaşamının sayısız riskleri, cinayetler, şaşırtıcı kazalar, kaçınılamayan sağlık sorunlarının bireyde sebep olduğu sürekli ve derin bir kaygıyı, psikolojik bir çöküşü dile getirmesiyle klasik gotikten ayrılmaktadır. Çağdaş ve üretken Amerikan yazarlarından biri olan Joyce Carol Oates, Amerika’da sosyal yaşamı ve yanısıra günümüzün birey için aşılması güç olan ezici sorunlarını psişik dünyadaki uzantılarıyla neo-gotik öykülerinde ilgi çekici bir biçimde ele almaktadır. Bu öyküler zayıf, baskı altında olan ve kırılgan karakterlerin onlar üzerinde hâkimiyet kuran, konum ve güç sahibi kişilerce sömürülmelerini ve yaşamlarının belli sınırlara hapsedilmesini betimlemektedirler. Öykülerdeki genel yaklaşım, insan psişesinin ilginç ve korkutucu köklerine inilmesi ve zihindeki labirentlerde bu izlerin sürülmesidir. Neo-gotik yapıtlarda Doğa, pastoral anlamda değil, fakat ekoeleştirel bir yaklaşımla, uygar insanın kültürel gelişiminin kaçınılmaz olarak çeliştiği bir alanla örtüşmektedir; neo-gotik bakış açısı Doğayı parçalanmış, alt-üst edilmiş, marjinalleştirilmiş kültürel ve sosyal yaşamın uzantıları olarak görmektedir. Bu yüzden, toplumsal yaşamın yukarda söz edilen tehditleri kılık değiştirerek, canavarlar, yırtıcı hayvanlar, çıkışı olmayan karanlık ormanlar, insan eti yiyen dev bitkiler, düşler, rüyalar, mitler, şiddet, cinsellik ve çılgınlık görünümünde neo-gotik anlatının dokusunu oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada, Doğanın, insanın benliksel gelişimi üzerindeki etkileri, doğal ve sosyal düzende oluşan herhangi bir kırılmanın, çatlamanın ya da kesintiye uğramanın sebep ve sonuçları, Doğa ve gotik arasındaki ilişki, insan ile insan dışındaki varlıklar arasındaki ilişki paralelinde ekoeleştirel bir bakışla irdelenecek, tüm bu parçaların uyumlu bir bütüne dönüşebilmelerinin yolları, J. C. Oates’un Düş Ağı (Dream Catcher) başlıklı öyküsünde ele alınacaktır.Keywords
Joyce Carol Oates, Düş Ağı, Ekoeleştiri, Doğa, Neo-gotik, Eko-gotik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri