Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Адаптация шкалы «совладания со стрессом» к кыргызской культуре

Бул макалада университеттеги студенттердин жалпы мендик баасы жана жашоодон канааттануу деңгээлинин анализи жасалды. Изилдөө иши Ош Мамлекеттик Университетинин Теология Факультетинин 1-4гө чейинки студенттеринин, Кыргызстан-Түркия “Манас” Университетинин ар кандай факультеттериндеги, 1ден 4гө чейинки студенттеринин жана К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университетинин Түрк тили филология кафедрасынын 1ден 4гө чейинки студенттерин алкагында жасалды. Изилдөөгө 146 эркек студент 254 кыз студент, жалпысынан 400 студент катыша алды. Бул студенттерден маалыматтар түрк илим адамы Арыжак тарабынан 1999-жылы түзүлгөн “мендик баа” тестти жана 1985-жылы Динер, Эммонос, Ларсен жана Гриффин тарабынан түзүлгөн “жашоодон канааттануу” тесттинин жардамы менен түркчө билген студенттерден топтолуп алынды. Бул анализдин жыйынтыгында жалпысынан студенттердин мендик баасынын жана жашоодон канааттануусунун деңгээли жогору деп табылды. Студенттердин арасында жасалган салыштырмалуу анализдин жыйынтыгында мендик баа жана жашоодон канааттануу деңгээли боюнча кыз жана эркек сутуденттердин арасында айрымачылыктын бар экени, кыз студенттердин жашоодон канааттануу деңгээлинин эркек студенттерге салыштырмалуу дагы да жогору экендиги, ал эми мендик баа боюнча эркек студенттеринин деңгээлинин жогору экендиги белгилендиKeywords
Мендик баа, жашоодон канааттануу, өзүнө ишенүү, өзүн-өзү баалоо,

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri